Επικοινωνία

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Χαραλάμπη 54

262 24 – ΠΑΤΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

esspchess@gmail.com