Σχολικού Σκακιού

Σχολική Επιτροπή:

Σιγούρος Μιχάλης (για την περιοχή της Ηλείας),

Νάκης Παναγιώτης (για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας),

Δημόπουλος Αποστόλης (για την περιοχή της Αιγιαλείας),

Αγιωτάτου Μαίρη και Κοντογιάννη Ρόύλα (για την περιοχή των Πατρών),

Μακρίδης Στάθης και Μακροδήμος Νίκος (ως εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου).