Οδηγίες Αναρτήσεων

Η ιστοσελίδας της ΕΣΣΠ είναι ένα μέσο το οποίο βοηθάει την ΕΣΣΠ να υλοποιήσει τους στόχους της όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό της και να ενημερώνει τα μέλη και τους αθλητές της περιοχής ευθύνης της για τις δράσεις που υλοποιεί και συντονίζει.  Έτσι οι αναρτήσεις που μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ένωσης θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Αγωνιστικά θέματα αγώνων που διοργανώνει η ΕΣΣΠ, όπως προκηρύξεις αγώνων, κληρώσεις και αποτελέσματα αγώνων, ορισμοί διαιτητών καθώς και όποια άλλη ανακοίνωση αφορά τους αγώνες αυτούς.
  • Θέματα που αφορούν στην διοικητική λειτουργία της ΕΣΣΠ όπως προσκλήσεις Γ.Σ. και Δ.Σ., αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ., προκηρύξεις και αποτελέσματα εκλογών.
  • Θέματα που αποσκοπούν στην ενημέρωση των μελών της ΕΣΣΠ για τις δράσεις που υλοποιεί ή συντονίζει η ΕΣΣΠ π.χ. σεμινάρια, επιδείξεις, επιμορφωτικές δράσεις, συνεργασίες με άλλους φορείς κλπ.
  • Θέματα που αφορούν στο σκάκι σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο όπως προκηρύξεις αγώνων εθνικού ή διεθνούς επιπέδου, ανακοινώσεις της ΕΣΟ και της FIDE.
  • Θέματα εκμάθησης τους αθλήματος όπως ασκήσεις, μελέτες, αναλύσεις παρτίδων.
  • Θέματα διαιτησίας όπως ανακοινώσεις της ΤΕΔ και της ΚΕΔ, κανονισμοί διαιτησίας.
  • Προκηρύξεις αγώνων που διοργανώνουν τα σωματεία μέλη της Ένωσης και οι οποίοι δεν θέτουν περιορισμούς στην συμμετοχή αθλητών σωματείων της ΕΣΣΠ (ανοιχτά τουρνουά). (Για την ανάρτηση των προκηρύξεων παραπέμπουμε παρακάτω στις οδηγίες)

Για την ανάρτηση οποιοδήποτε άλλου θέματος πλην των παραπάνω αναφερομένων θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ΕΣΣΠ.

Για την ανάρτηση θεμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΣΣΠ υπεύθυνοι είναι ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΣΣΠ και όποιος άλλος έχει σχετική εξουσιοδότηση από το Δ.Σ της Ένωσης.

Οδηγίες για ανάρτηση προκηρύξεων στην Ιστοσελίδα της ΕΣΣΠ

Η ΕΣΣΠ ενημερώνει όλα τα σωματεία της ότι μπορούν, αν το επιθυμούν, να προβάλλουν τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων που διοργανώνουν μέσω της ιστοσελίδας της Ένωσης (www.essp.gr).

Για να γίνεται η σχετική η ανάρτηση τα σωματεία παρακαλούνται να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες:

Α) Οι προκηρύξεις να αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή (.doc) στο e-mail της ένωσης. Το e-mail θα πρέπει να έχει σαφές θέμα ώστε οι διαχειριστές να εντοπίζουν εύκολα ότι αφορά σε προκήρυξη.

Β) Μαζί με την προκήρυξη να αποστέλλεται μία μικρή περίληψη (3-4 γραμμές) όπου να περιγράφονται τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης όπως Τίτλος Πρωταθλήματος Όνομα Σωματείου που το οργανώνει, είδος αγώνα (π.χ. Blitz 11 γύρων) χρόνος και τόπος διεξαγωγής, χρόνος σκέψης, αν υπάρχει όριο συμμετεχόντων, στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης η περίληψη καλό είναι να φέρει και ένα τίτλο ο οποίος θα είναι

και ο τίτλος της ανάρτησης (π.χ. Τουρνουά Μνήμης “Νίκος Καραπάνος” 2013).

Γ) Μαζί με την προκήρυξη να αποστέλλεται η αφίσα, ή κάποια εικόνα η οποία θα μπαίνει μαζί με την ανάρτηση. Οι εικόνες να αποστέλλονται σε μορφή (.jpg). Οι εικόνες θα πρέπει να έχουν σχετικά καλή ανάλυση.

Δ) Ο αποστολέας πρέπει να ελέγχει επισταμένα, την ορθότητα των στοιχείων που αποστέλλονται καθώς και την ορθογραφία και την σύνταξη των κειμένων. Δεν θα γίνεται από την ΕΣΣΠ κανένας επιπλέον έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων και δεν υπάρχει η δυνατότητα συνεχών τροποποιήσεων των αναρτήσεων.

Ε) Οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα (1-2 εβδομάδες) πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και θα αναρτώνται σε διάστημα 1 έως 3 ημερών περίπου μετά την κοινοποίηση.

ΣΤ) Κατά την ανάρτηση ενδέχεται για τεχνικούς λόγους να τροποποιηθεί μερικώς η μορφή (format) της προκήρυξης. Επίσης αν η περίληψη έχει μεγαλύτερο μέγεθος και δημιουργεί πρόβλημα στην εμφάνιση της ιστοσελίδας η ΕΣΣΠ διατηρεί το δικαίωμα να την τροποποιήσει ανάλογα, δεσμευόμενη ότι δεν θα αλλοιώσει την ουσία του κειμένου.