Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπούνιας Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαδόπουλος Βασίλειος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σκεπαρνιάς Αναστάσιος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσερεντζούλια Ανδρομάχη

ΤΑΜΙΑΣ: Παυλίδης Δημήτριος

ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Τζότζολης Χαράλαμπος

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: Κουλουμπής Γρηγόριος

ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ: Νικολακόπουλος Νικόλαος

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Παναγοπούλου Αρχοντούλα