ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΗΣ 2023

0
413

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Η ΕΣΣΔΕ προκηρύσσει το “Ομαδικό Πρωτάθλημα Α΄ Τοπικής 2023».

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

Κυριακή 7 Μαΐου – 2023 1η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 14 Μαΐου – 2023 2η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 28 Μαΐου – 2022 3η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 4 Ιουνίου – 2023 4η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 11 Ιουνίου – 2023 5η αγωνιστική ώρα 11:00

Οι αγώνες θα διεξάγονται στις έδρες των σωματείων. Η ΕΣΣΔΕ διατηρεί το δικαίωμα

μεταβολής του προγράμματος.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία Ε.Α.Πατρών, Ν.Ε.Πατρών, Σ.Ο.Πατρών, Α.Σ. Προμηθέας, Α.Σ.Ο.Αιγιαλείας, Α.Σ.Ο.Ν. Έπαχτος. Σε περίπτωση μη συμμετοχής κάποιου σωματείου η αναπλήρωση θα γίνει σύμφωνα με την κατάταξη του πρωταθλήματος Β Τοπικής του 2022.

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Πουλ 5 γύρων.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και 30 λεπτά για την

υπόλοιπη παρτίδα, με προσθήκη 30΄΄ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση. Ο σκακιστής

που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει τη παρτίδα. Η καταγραφή των

κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

Μηδενίζονται μετά πάροδο 30 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του

παιχνιδιού, όλοι οι παίκτες που δεν έχουν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο .

 1. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 • Η σύνθεση των ομάδων είναι δεκαμελής. Αναλυτικά:
 • 1η – 4η σκακιέρα, γενικές σκακιέρες
 • 5η σκακιέρα, μία (1) από την κατηγορία γυναικών.
 • 6 η σκακιέρα, μία (1) από την κατηγορία νεανίδων (κάτω των 20 ετών – γεννημένη

από 1/1/2003 και μετά),

 • 7η σκακιέρα, μία (1) από την κατηγορία νεανίδων (κάτω των 16 ετών – γεννημένη

από 1/1/2007 και μετά),

 • 8η σκακιέρα, ένας/μία (1) από την κατηγορία νέων ανδρών-γυναικών (κάτω των 20

ετών – γεννημένος-η από 1/1/2003 και μετά)

 • 9η σκακιέρα, ένας-μία (1) από την κατηγορία παίδων-κορασίδων (κάτω των 16 ετών

– γεννημένος-η από 1/1/2007 και μετά).

 • 10η σκακιέρα ένας-μία από την κατηγορία παμπαίδων-παγκορασίδων (κάτω των 12

ετών – γεννημένος-η από 01/01/2011 και μετά.

Στις γενικές σκακιέρες οι αθλητές αγωνίζονται βάση έλο, FIDE 5ος 2023, αν είναι ίδιο ακολουθεί το τελευταίο δημοσιευμένο της ΕΣΟ και αν πάλι είναι ίδιο ο αρχαιότερος αριθμός δελτίου ΕΣΟ.

Επιτρέπεται η συμμετοχή 1 κοινοτικού σκακιστή-στριας ανά αγωνιστική

συνάντηση, μόνο στις γενικές σκακιέρες και στην γυναικεία σκακιέρα.

Η δήλωση του κοινοτικού θα πρέπει να έχει γίνει εγγράφως έως την

22/04/2023 και ώρα 21.00

Σύμφωνα με την από 29/6/2019 απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ, οι ομάδες

μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικούς κοινοτικούς σκακιστές ανά

αγωνιστική συνάντηση με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλωθεί σύμφωνα

με την προηγούμενη παράγραφο.

Επίσης στις γενικές σκακιέρες επιτρέπεται η χρήση αλλοδαπού σκακιστή

του οποίου η δήλωση συμμετοχής επίσης είναι έως την 22/04/2023 και

ώρα 21.00, εφόσον προηγουμένως έχει πληρωθεί το αντίστοιχο

παράβολο στην ΕΣΟ.

Επίσης για τους κοινοτικούς και αλλοδαπούς σκακιστές ισχύει ότι προβλέπει ο τελευταίος αθλητικός νόμος με τις τροποποιήσεις και ερμηνείες αυτού.

Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας

(Δ.Α.Ι.) της ΕΣΟ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα το άρθρο 12 του ν. 4726 (ΦΕΚ 181 Α΄

18/9/2020) οι σκακιστές-σκακίστριες εξαιρούνται από την υποχρέωση

πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας ως

προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά την εγκυρότητα και πληρότητα του Δ.Α.Ι.

κάθε αθλητή. Επίσης ο διαιτητής θα ελέγχει αν είναι πληρωμένα τα ετήσια τέλη για τον κάθε αθλητή. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή αν δεν είναι πληρωμένο το παραπάνω τέλος.

o Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών που δεν θα προσκομίσουν έγκυρο

Δ.Α.Ι. πριν την έναρξη των αγώνων.

 1. ΧΡΩΜΑΤΑ

Η ομάδα που παίζει “εντός έδρας” έχει τα λευκά στην 1η, 3η, 5η, 7η και 9η σκακιέρα και η

ομάδα “εκτός έδρας” έχει τα λευκά στη 2η, 4η, 6η, 8η και 10η σκακιέρα αντίστοιχα.

 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ

Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο, η ήττα με 0 πόντους ενώ στην ισοπαλία οι

αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (0,5). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης

καθορίζεται από το σύνολο των πόντων. Η νικήτρια ομάδα παίρνει 2 βαθμούς και τους

πόντους της στον αγώνα, η ηττημένη 0 βαθμούς και τους πόντους της στον αγώνα. Σε

περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό και τους πόντους τους στον αγώνα.

Νίκη χωρίς αγώνα (α. α.) βαθμολογείται με 2 βαθμούς και 9,5 πόντους (σκορ 9,5-0).

Ομάδα που ηττάται χωρίς αγώνα θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

 1. ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ

Κάθε σωματείο, παράλληλα με την κατάθεση της σύνθεσης ορίζει τον αρχηγό της ομάδας,

καθώς και έναν αναπληρωματικό που τον αντικαθιστά σε περίπτωση αδυναμίας του

πρώτου να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Αρχηγός μπορεί να είναι και ένας από τους

αγωνιζόμενους σκακιστές.

Ο αρχηγός είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα. Έχει το αποκλειστικό

δικαίωμα, χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της παρτίδας, να υποδεικνύει σε παίκτη

της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχτεί πρόταση ισοπαλίας ή να εγκαταλείψει την

παρτίδα.

Οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ παικτών και αρχηγού γίνεται μόνο παρουσία του

διαιτητή της συνάντησης.

Για τους αρχηγούς των ομάδων που δεν τηρούν τα όσα ρητά ορίζονται από την παρούσα

προκήρυξη καθώς και από τους κανονισμούς της FIDE (C.06.15) και της ΕΣΟ μπορεί να

επιβληθεί ποινή αποβολής από την αίθουσα των αγώνων χωρίς αναπλήρωση. Στην

περίπτωση που ο αρχηγός είναι σκακιστής της ομάδας που αγωνίζεται ακόμα, τότε η

προαναφερόμενη ποινή μετατρέπεται σε παύση από τα καθήκοντα του αρχηγού χωρίς

αναπλήρωση.

 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η τελική κατάταξη καθορίζεται με τα εξής κριτήρια:

10.1. Βαθμοί.

10.2. Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων. ( ΟΧΙ ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ )

10.3. Το άθροισμα Sonneborn – Berger που υπολογίζεται ως εξής: οι βαθμοί κάθε

αντίπαλου, εξαιρούμενου του αντίπαλου που συγκέντρωσε τους λιγότερους,

πολλαπλασιασμένοι επί τον αριθμό των πόντων (σκορ σκακιέρων) που σημείωσε η ομάδα

ενάντια στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Για τον υπολογισμό του αθροίσματος Sonneborn – Berger το «bye» και η νίκη χωρίς αγώνα

υπολογίζεται ως νίκη της ομάδας με έναν «εικονικό αντίπαλο» .Στην έναρξη του

συγκεκριμένου γύρου ο «εικονικός αντίπαλος» έχει τους ίδιους βαθμούς και πόντους με την

ομάδα. Στη συνέχεια προστίθεται το αποτέλεσμα του αγώνα (2 βαθμοί και 9,5 πόντοι για

νίκη α.α., 2 βαθμός και 10 πόντοι για το bye και 0 βαθμοί και 0 πόντοι για ήττα α.α.) και για

κάθε επόμενο γύρο προστίθεται 2 βαθμός και 10 πόντοι.

10.4 Άθροισμα των πόντων των αντιπάλων που η ομάδα νίκησε, συν το μισό των πόντων

των αντιπάλων με τους οποίους η ομάδα έκανε ισοπαλία.

10.5. H ομάδα που παίρνει “ΒΥΕ”, παίρνει 2 βαθμούς και 5,5 πόντους

 1. ΕΠΑΘΛΑ-ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

Η πρωταθλήτρια ομάδα θα συμμετάσχει στην Α Εθνική του 2023.

Η τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος υποβιβάζεται στην Β Τοπική.

Κύπελλο και 12 μετάλλια στην πρωταθλήτρια ομάδα.

 1. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Σε κάθε συνάντηση ορίζεται διαιτητής από την Τ.Ε.Δ. σε συνεννόηση με το γηπεδούχο

σωματείο το οποίο φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της αμοιβής του.

Το γηπεδούχο σωματείο πρέπει να φροντίζει για τον ορισμό διαιτητή από τα μέλη του.

Αλλιώς η ΤΕΔ θα ορίζει δικό της διαιτητή, ο οποίος θα αποζημιώνεται από το σωματείο. Σε

περίπτωση μη αποζημίωσης του διαιτητή από το γηπεδούχο σωματείο, αυτομάτως χάνει το

παιχνίδι άνευ αγώνος.

Η αποζημίωση του διαιτητή ορίζεται σε 30 ευρώ ανά συνάντηση.

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενάντια σε απόφαση Διαιτητή, ασκείται ένσταση σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του

κανονισμού αγώνων της Ε.Σ.Ο. και κατατίθεται ΕΓΓΡΑΦΩΣ στον διευθυντή αγώνων μαζί με

παράβολο 100 €. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται.

Επιτροπή ενστάσεων Μπούνιας Κωνσταντίνος, Κουλουμπής Γρηγόρης, Σπηλιόπουλος Αριστόβουλος.

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο κ. Σπηλιόπουλος Αλέξιος

Ο επικεφαλής διαιτητής θα οριστεί από την ΤΕΔ.

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής αλλά και οι δηλώσεις κοινοτικών και αλλοδαπών σκακιστών

γίνονται μέχρι το Σάββατο 22 Απριλίου 2023 εγγράφως στα γραφεία της ένωσης ή στο

essdechess@gmail.com. Το έγγραφο πρέπει να φέρει την σφραγίδα του σωματείου και τις

υπογραφές προέδρου και γενικού γραμματέα.

Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τα σωματεία πρέπει να γνωστοποιήσουν τον αγωνιστικό

χώρο και τον υπεύθυνο του σωματείου .

Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΑΠ, την Κυριακή

23 Απριλίου 2023, από τον επικεφαλής διαιτητή που θα οριστεί από την ΤΕΔ, παρουσία των

εκπροσώπων των σωματείων.

 1. ΔΙΑΦΟΡΑ

Οι διαιτητές πρέπει:

 • Να γνωστοποιούν αμέσως το αποτέλεσμα στον Διευθυντή Αγώνων.
 • Να στέλνουν μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας φωτοτυπία του φύλλου αγώνα στον

επικεφαλή διαιτητή.

 • Να προσκομίζουν στην ΤΕΔ, εντός μίας εβδομάδος, τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ φύλλα αγώνων.
 • Συμπληρωματικές διευκρινίσεις :

Για να αγωνιστούν οι σκακιστές ενός σωματείου πρέπει να είναι 6 παρόντες. Στην αντίθετη

περίπτωση, λειτουργούν τα χρονόμετρά τους χωρίς να έχουν δικαίωμα να παίξουν κίνηση

μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παρόντων. Μηδενίζονται μετά πάροδο 30

λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των αγώνων όλοι οι παίκτες που δεν

έχουν προσέλθει στην σκακιέρα. Αν κανείς παίκτης, από τους δύο αντιπάλους, δεν

παρουσιαστεί στην έναρξη, ο παίκτης που έχει τα λευκά κομμάτια, θα χάσει όλο τον χρόνο

που θα περάσει μέχρι να αφιχθεί, εκτός αν ο διαιτητής πάρει διαφορετική απόφαση.

Αν δεν έχουν προσέλθει τουλάχιστον 6 από μία ομάδα τότε μηδενίζεται όλη η ομάδα. Στην

περίπτωση αυτή κενές θεωρούνται οι σκακιέρες των παικτών που δεν έχουν παρουσιαστεί

στην σκακιέρα που αγωνίζονται.

Αν ένα σωματείο δεν έχει παραδώσει στον διαιτητή τη σύνθεση του μέχρι την καθορισμένη

ώρα για την έναρξη των αγώνων, τίθενται σε λειτουργία τα χρονόμετρα των σκακιστών του

χωρίς αυτοί να έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν πριν δοθεί και ελεγχθεί η σύνθεση.

Πριν από τη καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο διαιτητής ελέγχει τις συνθέσεις των

ομάδων, με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής παρέλαβε τις συνθέσεις τουλάχιστον

δεκαπέντε λεπτά πριν από την ώρα έναρξης. Αν η σύνθεση παραδοθεί στον διαιτητή με

καθυστέρηση, οι παίκτες του υπευθύνου σωματείου θα χρεωθούν με τον αντίστοιχο χρόνο

της τυχόν καθυστέρησης στην έναρξη του αγώνα.

Μετά τον έλεγχο του διαιτητή ή και παράλληλα, ασκείται υποχρεωτικά ο ίδιος έλεγχος και

από τους αρχηγούς των δύο ομάδων. Ο διαιτητής και οι δύο αρχηγοί πριν την έναρξη των

αγώνων υπογράφουν υποχρεωτικά στο φύλλο αγώνα αποδεχόμενοι τον έλεγχο της

νομιμότητας συμμετοχής των παικτών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων και

δεσμεύουν τα σωματεία τους επί των θεμάτων που επικύρωσαν με την υπογραφή τους.

Εάν κάποιος αρχηγός ομάδας αρνηθεί να υπογράψει τότε μηδενίζεται η ομάδα του.

Δεν αρχίζουν οι αγώνες πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι νομιμότητας συμμετοχής και

κανονικότητας της σύνθεσης από τον Διαιτητή και τους αρχηγούς των ομάδων.

Αν για οποιονδήποτε λόγο και πριν την έναρξη των αγώνων , διαπιστωθεί αντικανονικότητα

συμμετοχής ή σύνθεσης, το υπαίτιο σωματείο καλείται να αποκαταστήσει αμέσως την

αντικανονικότητα σε βάρος του χρόνου των συγκεκριμένων σκακιέρων

Ο διαιτητής δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την συμμετοχή παίκτη που:

Δεν έχει προσκομίσει το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Αθλητή. Το δελτίο αυτό θεωρείται

κανονικό αν φέρει όλες τις σχετικά προβλεπόμενες υπογραφές και σφραγίδες σωματείου.

Δεν είναι στη σκακιέρα που προβλέπεται από τη σύνθεση των ομάδων.

Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί θεμάτων αντικανονικής

συμμετοχής και σύνθεσης εάν δεν έχει γίνει ανάλογη μνεία στο Φύλλο Αγώνος πριν την

έναρξη των αγώνων.

Μετά την έναρξη των αγώνων ουδεμία ποινή επιβάλλεται για λόγους νομιμότητας

συμμετοχής των αθλητών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων.

Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι 11:00 πμ αλλαγή μπορεί να γίνει ύστερα από συνεννόηση

και των δύο ομάδων με τον διευθυντή αγώνων. Προσοχή για την αλλαγή πρέπει να σταλεί

μέιλ στην ένωση και στην ΤΕΔ και από τα δύο σωματεία αλλιώς το αποτέλεσμα θα είναι 0-0

για τον αγώνα τους.

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ισχύουν οι κανονισμοί

ομαδικών πρωταθλημάτων της ΕΣΟ.

Επίσης θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα της Ε.Σ.Ο. που είναι αναρτημένα

στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α.

Αρμόδιο για οποιαδήποτε ερμηνεία είναι το ΔΣ της ΕΣΣΔΕ.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.