ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. 2023

0
413

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. προκηρύσσει το Διασυλλογικό κύπελλο Ελλάδος για το
2023.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία της ΕΣΣΔΕ με μία ομάδα
απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν οριστικοποιήσει την αίτηση εγγραφής
τους στο μητρώο αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α.
Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν και σωματεία όμορων περιοχών με
την προϋπόθεση ότι δεν θα αγωνιστούν στην ίδια διοργάνωση άλλης
ένωσης ή τοπικής επιτροπής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ημέρες και ώρες των αγώνων ορίζονται :
1ος γύρος, Κυριακή 02 / 04 / 2023, ώρα 11.00
2ος γύρος, Κυριακή 09 / 04 / 2023,ώρα 11.00
3ος γύρος, Σάββατο 22 / 04 / 2023, ώρα 11.00
ΤΕΛΙΚΟΣ & ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Κυριακή 23 / 04 / 2023, ώρα 11.00
Η Ε.Σ.Σ.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.
Επίσης σωματείο που θέλει να φιλοξενήσει το final-4 πρέπει να το
ζητήσει εγγράφως από το Δ.Σ. της ΕΣΣΔΕ έως την Πέμπτη 13/04/2023.
Το Δ.Σ. της ΕΣΣΔΕ θα αποφασίσει τελεσίδικα για την διεξαγωγή του.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες γίνονται με απλό σύστημα νοκ-άουτ και η νικήτρια ομάδα
κάθε αγώνα προκρίνεται στον επόμενο γύρο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ
Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο, η ήττα με 0 πόντους
ενώ στην ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (0,5). Για
κάθε ήττα χωρίς αγώνα αφαιρείται μισός πόντος (-0,5) μέχρι να
μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν (όχι αρνητικοί
πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το
σύνολο των πόντων που κατακτούν οι σκακιστές των σωματείων. Νίκη
χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με 3,5 πόντους (σκορ 3,5-0).
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, νικήτρια θεωρείται η ομάδα
που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες με το εξής κριτήριο
(κριτήριο Βερολίνου): Η νίκη στην 1η σκακιέρα δίνει 4 μονάδες, νίκη
στην 2η σκακιέρα δίνει 3 μονάδες, νίκη στην 3η σκακιέρα δίνει 2
μονάδες, νίκη στην 4η σκακιέρα δίνει 1 μονάδα. Οι ισόπαλες σκακιέρες
δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Αν και με την εφαρμογή του κριτηρίου
αυτού παραμένει ισόπαλο αποτέλεσμα νικήτρια θεωρείται η ομάδα που
έπαιξε με τα μαύρα στην 1η σκακιέρα.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
Η σύνθεση των ομάδων είναι τετραμελής. Κάθε σωματείο μπορεί να
χρησιμοποιήσει με οποιαδήποτε σειρά 4 σκακιστές ανεξάρτητα από
δυναμικότητα, φύλλο και ηλικία Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν
Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά την
εγκυρότητα και πληρότητα του Δ.Α.Ι. κάθε αθλητή. Απαγορεύεται η
συμμετοχή αθλητών που δεν θα προσκομίσουν έγκυρο Δ.Α.Ι. πριν την
έναρξη των αγώνων.
Όλα τα σωματεία ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό ή αλλοδαπό σκακιστή η
δήλωση του οποίου θα γίνεται μέχρι την 28/03/2023.
Για τους κοινοτικούς και αλλοδαπούς σκακιστές ισχύει ο τρέχων
αθλητικός νόμος με τις τροποποιήσεις αυτού και τις όποιες υπουργικές
αποφάσεις και ερμηνείες.
ΧΡΩΜΑΤΑ
Η ομάδα που παίζει “εντός έδρας” έχει τα λευκά στην 1η και 3η
σκακιέρα και η ομάδα “εκτός έδρας” έχει τα λευκά στη 2η και 4η
σκακιέρα αντίστοιχα.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης
90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και 30 λεπτά ακόμα για την
ολοκλήρωση της παρτίδας για κάθε σκακιστή. Επιπλέον, από την πρώτη
κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής, παίρνει
ακόμη μισό λεπτό (30″) χρόνου σκέψης.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της
παρτίδας.
Σκακιστής-στρια που δεν προσέλθει εντός 30 λεπτών από την
προγραμματισμένη έναρξη των αγώνων μηδενίζεται.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Σε κάθε συνάντηση η ομάδα ορίζει έναν «Αρχηγό Ομάδας», που μπορεί
να είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους παίκτες της, ο οποίος 30
λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα παραδίνει γραπτά τη σύνθεση
της ομάδας του στον διαιτητή της συνάντησης. Η σύνθεση που έχει ήδη
παραδοθεί δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
ΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Στον πρώτο γύρο οι ομάδες “εντός έδρας” καθορίζονται με κλήρωση.
Επίσης στον πρώτο γύρο θα γίνει κλήρωση ή ορισμός με γεωγραφικό
κριτήριο. Στους επόμενους γύρους ακολουθείται διαδικασία
εξισορρόπησης χρωμάτων στην πρώτη σκακιέρα όπως στο Ελβετικό
σύστημα. Σε περίπτωση ίδιας διαδοχής χρωμάτων διενεργείται
κλήρωση.
ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
Η ομάδα που προκρίθηκε στον επόμενο γύρο πρέπει υποχρεωτικά να
γνωστοποιήσει με έγγραφο ή e-mail στον διευθυντή αγώνων το
αποτέλεσμα του αγώνα ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Παράλειψη τέτοιας έγγραφης ειδοποίησης
αποτελεί ΛΟΓΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ από την κλήρωση του επόμενου γύρου.
Ο τελικός νικητής ανακηρύσσεται κυπελλούχος ΕΣΣΔΕ και θα προκριθεί
στην φάση των μπαράζ της ΕΣΟ.
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
Η κλήρωση του πρώτου γύρου θα γίνει την Τρίτη 28/03/2023 και ώρα
21.00 στην έδρα του Προμηθέα Πατρών.
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Οι διαιτητές θα ορίζονται από το γηπεδούχο σωματείο το οποίο φέρνει
την αποκλειστική ευθύνη της αμοιβής τους. Η αποζημίωση του διαιτητή
ορίζεται στο ποσό των 30 ευρώ.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΑΙΤΗΤΗ.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενάντια σε απόφαση Διαιτητή, ασκείται ένσταση σύμφωνα με τα σχετικά
άρθρα του κανονισμού αγώνων της Ε.Σ.Ο. και κατατίθεται ΕΓΓΡΑΦΩΣ
στον διευθυντή αγώνων μαζί με παράβολο 100 €. Σε περίπτωση ολικής
αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται.
Επιτροπή ενστάσεων θα οριστεί με την κλήρωση.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Διευθυντής Αγώνων: Σπηλιόπουλος Αλέξιος
Ο επικεφαλής διαιτητής θα οριστεί από την ΤΕΔ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι την Τρίτη 28/03/2023 και ώρα
20.00 στο alex7251@otenet.gr.
Επίσης με την δήλωση συμμετοχής τα σωματεία πρέπει να αναφέρουν
το όνομα του υπευθύνου και την διεύθυνση του αγωνιστικού χώρου
τους.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ισχύουν
οι κανονισμοί αγώνων της ΕΣΣΔΕ και της ΕΣΟ.
Επίσης οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με τα ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα που είναι αναρτημένα στην σελίδα της Γ.Γ.Α.
Με ιδιαίτερη τιμή
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                         Ο Έφορος αγώνων
Κωνσταντίνος Μπούνιας                            Αλέξιος Σπηλιόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.