Προκήρυξη ΠΟΒ

0
1126

Β΄ Τοπική Κατηγορία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2020

(Σωματεία πρώην ΕΣΣΠ)

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Η ΕΣΣΔΕ προκηρύσσει το πρωτάθλημα  της Β΄ Τοπικής Κατηγορίας  για τα σωματεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2020.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 –   1η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 15 Μαρτίου  2020 –  2η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 – 3η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 5 Απριλίου  2020 – 4η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 12 Απριλίου   2020 – 5η αγωνιστική ώρα 11:00

Οι αγώνες θα διεξάγονται στις έδρες των σωματείων. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

Σε περίπτωση που κάποια ομάδα που συμμετέχει στην Β΄Τοπική Κατηγορίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν μπορέσει να μετακινηθεί για λόγους ανωτέρας βίας (με βεβαίωση από δημόσιο φορέα), προβλέπεται η δυνατότητα μετάθεσης του πρωταθλήματος κατά μία ή περισσότερες εβδομάδες προκειμένου να ολοκληρωθεί η κάθε αγωνιστική κανονικά.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην Β  Τοπική δικαίωμα συμμετοχής έχουν, όλες οι ομάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ανήκαν στην πρώην  ΕΣΣΠ, πλην των ομάδων που μετέχουν στον ΠΟΑ 2020 της περιοχής.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Από 7 ομάδες και άνω, ελβετικό 5 αγωνιστικών. Από 6 ομάδες και κάτω, κυκλικό απλών συναντήσεων

5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και 30 λεπτά για την υπόλοιπη παρτίδα, με προσθήκη 30΄΄ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση. Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει τη παρτίδα. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

Μηδενίζονται μετά πάροδο μισής ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού, όλοι οι παίκτες που δεν έχουν προσέλθει στην σκακιέρα τους.

6. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της πρώην ΕΣΣΠ (7-10-2018) η σύνθεση των ομάδων έχει ως εξής :

1η – 4η σκακιέρα, γενικές σκακιέρες

– 5η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία γυναικών

– 6η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία νεανίδων (-18, γεννημένη μετά την 1/1/2002),

– 7η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία νέων ανδρών-γυναικών (-18, γεν/νος-η μετά την 1/1/2002),

– 8η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παίδων-κορασίδων (-14, γεν/νος-η μετά την 1/1/2006).

Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρημένα, τα οποία θα προσκομίζονται στο διαιτητή της συνάντησης πριν την έναρξη του αγώνα.

Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά την εγκυρότητα και πληρότητα του Δ.Α.Ι. και της Κ.Υ.Α. κάθε αθλητή.

Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών που δεν θα προσκομίσουν έγκυρο Δ.Α.Ι. και Κ.Υ.Α. πριν την έναρξη των αγώνων.

Όλα τα σωματεία  έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό σκακιστή-τρια μόνο στις γενικές σκακιέρες και στη γυναικεία.

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή κοινοτικού σκακιστή-στριας στις «αναπτυξιακές» νεανικές σκακιέρες (από την 6η και κάτω), με την προϋπόθεση ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. Για την πιστοποίηση του μόνιμου της κατοικίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης (μηνός) ελληνικού σχολείου/σχολής ή ξένου σχολείου που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι μαθητής-τρια τότε θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των γονέων για το προηγούμενο οικονομικού έτος

Επισημαίνεται ότι για τη δήλωση νέο εγγραφόμενου κοινοτικού σκακιστή-στριας  είναι απαραίτητη η κατάθεση της σχετικής αίτησης εγγραφής στην ΕΣΟ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στις γενικές σκακιέρες η σειρά κατάταξης θα γίνεται:

1.Διεθνές ΕΛΟ ( FIDE 02/2020)

2.Ελληνικό ΕΛΟ ( Α Εξάμηνο 2020)

3.Διεθνής Τίτλος

4.Ελληνικός Τίτλος

5. Α.Μ. ΕΣΟ ( Προηγείται ο μικρότερος )

7. ΧΡΩΜΑΤΑ

Η ομάδα που παίζει “εντός έδρας” έχει τα λευκά στην 1η, 3η, 5η, και 7η σκακιέρα και η ομάδα “εκτός έδρας” έχει τα λευκά στη 2η, 4η, 6η και 8η σκακιέρα αντίστοιχα.

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ

Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο, η ήττα με 0 πόντους ενώ στην ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (0,5). Για κάθε ήττα χωρίς αγώνα αφαιρείται μισός πόντος (-0,5) μέχρι να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν (όχι αρνητικοί πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το σύνολο των πόντων. Η νικήτρια ομάδα παίρνει 2 βαθμούς και τους πόντους της στον αγώνα, η ηττημένη 0 βαθμούς και τους πόντους της στον αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό και τους πόντους τους στον αγώνα. Νίκη χωρίς αγώνα (α. α.) βαθμολογείται με 2 βαθμούς και 9,5 πόντους (σκορ 9,5-0).

Ομάδα που ηττάται χωρίς αγώνα (χωρίς να υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας) της αφαιρείται 1 βαθμός από την τελική της βαθμολογία και δεν συνεχίζει στο πρωτάθλημα.

9. ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ

Κάθε σωματείο, παράλληλα με την κατάθεση της σύνθεσης ορίζει τον αρχηγό της ομάδας, καθώς και έναν αναπληρωματικό που τον αντικαθιστά σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Αρχηγός μπορεί να είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους σκακιστές.

Ο αρχηγός είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της παρτίδας, να υποδεικνύει σε παίκτη της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχτεί πρόταση ισοπαλίας ή να εγκαταλείψει την παρτίδα.

Οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ παικτών και αρχηγού γίνεται μόνο παρουσία του διαιτητή της συνάντησης. Για τους αρχηγούς των ομάδων που δεν τηρούν τα όσα ρητά ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και από τους κανονισμούς της FIDE (C.06.15) και της ΕΣΟ μπορεί να επιβληθεί ποινή αποβολής από την αίθουσα των αγώνων χωρίς αναπλήρωση. Στην περίπτωση που ο αρχηγός είναι σκακιστής της ομάδας που αγωνίζεται ακόμα, τότε η προαναφερόμενη ποινή μετατρέπεται σε παύση από τα καθήκοντα του αρχηγού χωρίς αναπλήρωση.

10. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Η τελική κατάταξη καθορίζεται με τα εξής κριτήρια:

11.1. Βαθμοί.

11.2. Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων.( ΟΧΙ ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ )

11.3. Το άθροισμα Sonneborn – Berger που υπολογίζεται ως εξής: οι βαθμοί κάθε αντίπαλου, εξαιρούμενου του αντίπαλου που συγκέντρωσε τους λιγότερους, πολλαπλασιασμένοι επί τον αριθμό των πόντων (σκορ σκακιέρων) που σημείωσε η ομάδα ενάντια στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Για τον υπολογισμό του αθροίσματος Sonneborn – Berger το «bye» και η νίκη χωρίς αγώνα υπολογίζεται ως ισοπαλία της ομάδας με έναν «εικονικό αντίπαλο» (“virtual opponent” FIDE HB D.ΙΙ.02.G14). Στην έναρξη του συγκεκριμένου γύρου ο «εικονικός αντίπαλος» έχει τους ίδιους βαθμούς και πόντους με την ομάδα. Στη συνέχεια προστίθεται το αποτέλεσμα του αγώνα (1 βαθμός και 8 πόντοι για νίκη α.α., 1 βαθμός και 4 πόντοι για το bye και 0 βαθμοί και 0 πόντοι για ήττα α.α.) και για κάθε επόμενο γύρο προστίθεται 1 βαθμός και 4 πόντοι.

11.4 Άθροισμα των πόντων των αντιπάλων που η ομάδα νίκησε, συν το μισό των πόντων των αντιπάλων με τους οποίους η ομάδα έκανε ισοπαλία.

11.5. H ομάδα που παίρνει “ΒΥΕ”, – ισχύει για το πρωτάθλημα Β  Τοπικής – παίρνει 2 βαθμούς και 4,5 πόντους

Διευκρινίζεται ότι, ή ποινή της αφαίρεσης 1 βαθμού για την ομάδα που χάνει χωρίς αγώνα (α.α.), εφαρμόζεται στην τελική-συνολική βαθμολογία και δεν επηρεάζει τα κριτήρια ισοβαθμίας των ομάδων.

11. ΕΠΑΘΛΑ-ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ

Η πρωταθλήτρια της Β΄  Τοπικής, προβιβάζεται στον ΠΟΑ Εθνικής του 2020.

Κύπελλο και 12 μετάλλια στον πρωταθλητή  Β  Τοπικής.

12. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Επικεφαλής διαιτητής θα οριστεί από την Κ.Ε.Δ. και θα ανακοινωθεί στα σωματεία.

Σε κάθε συνάντηση ορίζεται διαιτητής από το γηπεδούχο σωματείο (σε συνενόηση με τον επικεφαλή διαιτητή) το οποίο φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της αμοιβής του. Σε περίπτωση μη αποζημίωσης του διαιτητή από το γηπεδούχο σωματείο, αυτομάτως χάνει το παιχνίδι άνευ αγώνος.

Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι με την λήξη του γύρου να ενημερώνουν άμεσα τον επικεφαλής διαιτητή για το αποτέλεσμα και εντός 48 ωρών να του παραδίδουν το πρωτότυπο φύλλο αγώνος.

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενάντια σε απόφαση Διαιτητή, ασκείται ένσταση σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του κανονισμού αγώνων της Ε.Σ.Ο. και κατατίθεται ΕΓΓΡΑΦΩΣ στον διευθυντή αγώνων μαζί με παράβολο 90 €. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται.

Επιτροπή ενστάσεων: Θα οριστεί στην τεχνική συνάντηση των σωματείων με την οργανωτική επιτροπή στην κλήρωση 13 Φεβρουαρίου.

14. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο κος Τζότζολης Χαράλαμπος

15. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι την Δευτέρα 10  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00 στο mail της ΕΣΣΔΕ: esspchess@gmail.com.  Οι δηλώσεις κοινοτικών σκακιστών γίνονται μέχρι την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020  και ώρα 15.00  στο ίδιο email esspchess@gmail.com

Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τα σωματεία πρέπει να γνωστοποιήσουν τον αγωνιστικό χώρο και τον υπεύθυνο του σωματείου.

Η αρχική κατάταξη των ομάδων θα είναι ως εξής: 1η η ομάδα που υποβιβάστηκε από τον ΠΟΑ 2019 της πρώην ΕΣΣΠ. Από την 2η θέση και μετά κατατάσσονται οι ομάδες σύμφωνα με την κατάταξη της περσινής Β΄ Τοπικής της πρώην ΕΣΣΠ. Τυχών νέες ομάδες καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις μετά από κλήρωση.

Η κλήρωση της πρώτης αγωνιστικής θα πραγματοποιηθεί στο Παπαστράτειο Μέγαρο στο Αγρίνιο την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:00.

16. ΔΙΑΦΟΡΑ

Οι διαιτητές πρέπει:

  • Να γνωστοποιούν αμέσως το αποτέλεσμα στον Διευθυντή Αγώνων.

  • Να στέλνουν μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας φωτοτυπία του φύλλου αγώνα στον επικεφαλή διαιτητή.

  • Να προσκομίζουν στην Οργανωτική Επιτροοή, εντός μίας εβδομάδος, τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ φύλλα αγώνων.

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις :

Για να αγωνιστούν οι σκακιστές ενός σωματείου πρέπει να είναι παρόντες στις σκακιέρες τους οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (δηλαδή σε 8 σκακιέρες 5 παρόντες). Στην αντίθετη περίπτωση, λειτουργούν τα χρονόμετρά τους χωρίς να έχουν δικαίωμα να παίξουν κίνηση μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παρόντων. Μηδενίζονται μετά πάροδο 30 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των αγώνων όλοι οι παίκτες που δεν έχουν προσέλθει στην σκακιέρα. Αν κανείς παίκτης, από τους δύο αντιπάλους, δεν παρουσιαστεί στην έναρξη, ο παίκτης που έχει τα λευκά κομμάτια, θα χάσει όλο τον χρόνο που θα περάσει μέχρι να αφιχθεί, εκτός αν ο διαιτητής πάρει διαφορετική απόφαση.

Αν δεν έχουν προσέλθει οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος από μία ομάδα τότε μηδενίζεται όλη η ομάδα. Στην περίπτωση αυτή κενές θεωρούνται οι σκακιέρες των παικτών που δεν έχουν παρουσιαστεί στην σκακιέρα που αγωνίζονται.

Αν ένα σωματείο δεν έχει παραδώσει στον διαιτητή τη σύνθεση του μέχρι την καθορισμένη ώρα για την έναρξη των αγώνων, τίθενται σε λειτουργία τα χρονόμετρα των σκακιστών του χωρίς αυτοί να έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν πριν δοθεί και ελεγχθεί η σύνθεση.

Πριν από τη καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο διαιτητής ελέγχει τις συνθέσεις των ομάδων, με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής παρέλαβε τις συνθέσεις τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά πριν από την ώρα έναρξης. Αν η σύνθεση παραδοθεί στον διαιτητή με καθυστέρηση, οι παίκτες του υπευθύνου σωματείου θα χρεωθούν με τον αντίστοιχο χρόνο της τυχόν καθυστέρησης στην έναρξη του αγώνα.

Μετά τον έλεγχο του διαιτητή ή και παράλληλα, ασκείται υποχρεωτικά ο ίδιος έλεγχος και από τους αρχηγούς των δύο ομάδων. Ο διαιτητής και οι δύο αρχηγοί πριν την έναρξη των αγώνων υπογράφουν υποχρεωτικά στο φύλλο αγώνα αποδεχόμενοι τον έλεγχο της νομιμότητας συμμετοχής των παικτών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων και δεσμεύουν τα σωματεία τους επί των θεμάτων που επικύρωσαν με την υπογραφή τους. Εάν κάποιος αρχηγός ομάδας αρνηθεί να υπογράψει τότε μηδενίζεται η ομάδα του.

Δεν αρχίζουν οι αγώνες πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι νομιμότητας συμμετοχής και κανονικότητας της σύνθεσης από τον Διαιτητή και τους αρχηγούς των ομάδων.

Διευκρινίζεται ότι δεν αρχίζουν οι αγώνες μόνο στις σκακιέρες όπου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας συμμετοχής. Αν διαπιστωθεί τελικά ότι κάποιος αθλητής δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί (πχ το Δ.Α.Ι. δεν έχει ιατρική βεβαίωση σε ισχύ και δεν προσκόμισε την Κάρτα Υγείας Αθλητή) τότε μηδενίζεται η συγκεκριμένη σκακιέρα..

Αν για οποιονδήποτε λόγο και πριν την έναρξη των αγώνων , διαπιστωθεί αντικανονικότητα συμμετοχής ή σύνθεσης, το υπαίτιο σωματείο καλείται να αποκαταστήσει αμέσως την αντικανονικότητα σε βάρος του χρόνου των συγκεκριμένων σκακιέρων

Ο διαιτητής δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την συμμετοχή παίκτη που:

  • Δεν έχει προσκομίσει το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της ΕΣΟ. Το δελτίο αυτό θεωρείται κανονικό αν φέρει σφραγίδα και υπογραφή του σωματείου.
  • Δεν έχει προσκομίσει την Κάρτα Υγείας Αθλητή.
  • Δεν είναι στη σκακιέρα που προβλέπεται από τη σύνθεση των ομάδων.

Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί θεμάτων αντικανονικής συμμετοχής και σύνθεσης εάν δεν έχει γίνει ανάλογη μνεία στο Φύλλο Αγώνος πριν την έναρξη των αγώνων.

Μετά την έναρξη των αγώνων ουδεμία ποινή επιβάλλεται για λόγους νομιμότητας συμμετοχής των αθλητών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων.

Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι 11:00 πμ αλλαγή μπορεί να γίνει ύστερα από συνεννόηση και των δύο ομάδων με τον διευθυντή αγώνων. Προσοχή για την αλλαγή πρέπει να σταλεί  email στην Οργανωτική Επιτροπή και από τα δύο σωματεία αλλιώς το αποτέλεσμα θα είναι 0-0 για τον αγώνα τους.

17. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ισχύουν οι κανονισμοί της FIDE και των ομαδικών πρωταθλημάτων της ΕΣΟ.

Αρμόδιο για την ερμηνεία είναι το ΔΣ της ΕΣΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μπούνιας Κωνσταντίνος

Σκεπαρνιάς Αναστάσιος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.