Συμπληρωματική Προκήρυξη ΠΟΑ & ΠΟΒ

0
516

Αριθ.Πρωτ. 10473/28-2-2019

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019

(Σωματεία πρώην ΕΣΣΠ)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ –

Β΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:

Σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων και τις αρχικές προκηρύξεις (αριθ.πρωτ. 10430/12-2-2019 και αριθ.πρωτ. 10431/12-2-2019) οι ομάδες που συμμετέχουν στο κάθε πρωτάθλημα είναι οι εξής:

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ, ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ

Β΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΣΟ ΕΡΙΝΕΟΥ, ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΣ, ΣΣΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 4. της αρχικής προκήρυξης του ΠΟ Α΄ Εθνικής της περιοχής (αριθ.πρωτ. 10430/12-2-2019), αλλά και με το άρθρο 10.4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 23/11/1999), τα σωματεία ΣΑ ΠΥΡΓΟΥ και ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ που δεν δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα και κατά συνέπεια δεν ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους κατατάσσονται στη Β’  Τοπική Κατηγορία της περιοχής για το 2020. Επιπλέον θα ξεκινήσουν το νέο πρωτάθλημα με μείον 2 βαθμούς.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 12 της ίδιας προκήρυξης του ΠΟΑ υποβιβάζεται η 6η ομάδα του ομίλου. Δεδομένου ότι δεν δήλωσαν συμμετοχή και υποβιβάσθηκαν ήδη 2 ομάδες καμία από τις άλλες 4 ομάδες δεν μπορεί να υποβιβασθεί με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει τους αγώνες της στο πρωτάθλημα.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αρχικής προκήρυξης για τον Προκριματικό Όμιλο Α΄ Εθνικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  (αριθ.πρωτ. 10430/12-2-2019) με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 3 Μαρτίου  2019 –   1η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 17 Μαρτίου  2019 –  2η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 24 Μαρτίου  2019 – 3η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 7 Απριλίου  2019 – 4η αγωνιστική ώρα 11:00

Σάββατο 13 Απριλίου  2019 – 5η αγωνιστική ώρα 17:00

Κυριακή 14 Απριλίου 2019 – 6η αγωνιστική ώρα 11:00

Β΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αντίστοιχα το πρόγραμμα για τη Β΄ τοπική κατηγορία διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 17 Μαρτίου  2019 –  1η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 7 Απριλίου  2019 – 2η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 14 Απριλίου 2019 – 3η αγωνιστική ώρα 11:00

3. ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Η προσωρινή Διαιτητική Επιτροπή (αποφ. Κ.Ε.Δ. αριθ.20/7-5-2018) της περιοχής όρισε τους παρακάτω επικεφαλείς διαιτητές ανά πρωτάθλημα:

§ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ: Γιαννέλου Σοφία (FA)

§ Β΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουμπέλη Ζωή (FA)

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ως Επιτροπή Ενστάσεων και για τα δύο πρωταθλήματα ορίσθηκαν οι εξής:

Παυλίδης Δημήτριος, Κουλουμπής Γεράσιμος, Χριστοδούλου Σωτήρης.

5. ΓΕΝΙΚΑ

Ισχύουν τα άρθρα των αρχικών προκηρύξεων (αριθ.πρωτ. 10430/12-2-2019 και αριθ.πρωτ. 10431/12-2-2019) που δεν διαφοροποιούνται.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στάθης Ευσταθόπουλος

Χρήστος Γκορίτσας

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2019

(Σωματεία πρώην ΕΣΣΠ)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ –

Β΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:

Σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων και τις αρχικές προκηρύξεις (αριθ.πρωτ. 10430/12-2-2019 και αριθ.πρωτ. 10431/12-2-2019) οι ομάδες που συμμετέχουν στο κάθε πρωτάθλημα είναι οι εξής:

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ, ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ

Β΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΣΟ ΕΡΙΝΕΟΥ, ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΣ, ΣΣΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 4. της αρχικής προκήρυξης του ΠΟ Α΄ Εθνικής της περιοχής (αριθ.πρωτ. 10430/12-2-2019), αλλά και με το άρθρο 10.4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 23/11/1999), τα σωματεία ΣΑ ΠΥΡΓΟΥ και ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ που δεν δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα και κατά συνέπεια δεν ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους κατατάσσονται στη Β’  Τοπική Κατηγορία της περιοχής για το 2020. Επιπλέον θα ξεκινήσουν το νέο πρωτάθλημα με μείον 2 βαθμούς.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 12 της ίδιας προκήρυξης του ΠΟΑ υποβιβάζεται η 6η ομάδα του ομίλου. Δεδομένου ότι δεν δήλωσαν συμμετοχή και υποβιβάσθηκαν ήδη 2 ομάδες καμία από τις άλλες 4 ομάδες δεν μπορεί να υποβιβασθεί με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει τους αγώνες της στο πρωτάθλημα.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αρχικής προκήρυξης για τον Προκριματικό Όμιλο Α΄ Εθνικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αριθ.πρωτ. 10430/12-2-2019) με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 3 Μαρτίου  2019 –   1η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 17 Μαρτίου  2019 –  2η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 24 Μαρτίου  2019 – 3η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 7 Απριλίου  2019 – 4η αγωνιστική ώρα 11:00

Σάββατο 13 Απριλίου  2019 – 5η αγωνιστική ώρα 17:00

Κυριακή 14 Απριλίου 2019 – 6η αγωνιστική ώρα 11:00

Β΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αντίστοιχα το πρόγραμμα για τη Β΄ τοπική κατηγορία διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 17 Μαρτίου  2019 –  1η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 7 Απριλίου  2019 – 2η αγωνιστική ώρα 11:00

Κυριακή 14 Απριλίου 2019 – 3η αγωνιστική ώρα 11:00

3. ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Η προσωρινή Διαιτητική Επιτροπή (αποφ. Κ.Ε.Δ. αριθ.20/7-5-2018) της περιοχής όρισε τους παρακάτω επικεφαλείς διαιτητές ανά πρωτάθλημα:

§ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ: Γιαννέλου Σοφία (FA)

§ Β΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουμπέλη Ζωή (FA)

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ως Επιτροπή Ενστάσεων και για τα δύο πρωταθλήματα ορίσθηκαν οι εξής:

Παυλίδης Δημήτριος, Κουλουμπής Γεράσιμος, Χριστοδούλου Σωτήρης.

5. ΓΕΝΙΚΑ

Ισχύουν τα άρθρα των αρχικών προκηρύξεων (αριθ.πρωτ. 10430/12-2-2019 και αριθ.πρωτ. 10431/12-2-2019) που δεν διαφοροποιούνται.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στάθης Ευσταθόπουλος

Χρήστος Γκορίτσας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.